Składowiska odpadów pod lupą służb

21 czerwca 2018 08:19:28

  Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przewodniczył doraźnemu posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W naradzie udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, a także starosta krakowski i zastępca burmistrza Skawiny.

     

Składowiska odpadów pod lupą służb

  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało zwołane w trybie pilnym, w związku z pożarem składowiska opakowań plastikowych w Skawinie, który wybuchł 14 czerwca 2018 r. przed północą. Na miejsce zdarzenia udał się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie oraz Zastępca Burmistrza Skawiny. Powołany został Gminny Sztab Kryzysowy. W Skawinie obecny był również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 

  – Na początku chciałbym bardzo podziękować wszystkim służbom, które były zaangażowane w gaszenie pożaru i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, szczególnie strażakom z PSP i ochotnikom. Te negatywne doświadczenia pokazują, że trzeba jak najszybciej uruchomić zaplanowane kontrole wysypisk śmieci w województwie małopolskim. Składowiska odpadów znajdą się pod lupą służb – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

 

  W dalszej części posiedzenia bryg. Andrzej Siekanka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie omówił przebieg akcji i przekazał, że pożar został praktycznie ugaszony. Aktualnie trwa przekopywanie odpadów, sprawdzanie miejsca zdarzenia.

 

  Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zreferowała podjęte działania (m.in. dokonanie pomiarów jakości powietrza specjalistycznym sprzętem z użyciem skanera RAPID PLUS, pobranie próbek wody z rzeki Skawinka) i zapewniła, że spektrometr nie wykazał obecności substancji niebezpiecznych na poziomie skanowania. W analizowanym okresie nie stwierdzono na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska w rejonie Skawiny przekroczeń poziomów dopuszczalnych mierzonych substancji w powietrzu. Podwyższone stężenie benzenu i pyłu zawieszonego PM10 odnotowano jedynie w południowej części Krakowa w godz. 2:00 – 5:00. Obecnie stężenia tych substancji wykazują tendencję spadkową.

 

 

 Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zapowiedział, że podległe mu służby będą w najbliższym czasie przeprowadzać kontrole składowisk odpadów w województwie małopolskim. W tym celu powstały zespoły robocze złożone z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane