Artykuł archiwalny

Senyszyn o sprawiedliwości i pieniądzach

20 lutego 2014 12:20:18

W swoim andrychowskim Biurze Poselskim prof. Joanna Senyszyn, posłanka do Parlamentu Europejskiego, spotkała się 18 lutego z członkami Stowarzyszenia "Witalność" i zaproszonymi andrychowianami.

Senyszyn o sprawiedliwości i pieniądzach

Europosłanka przedstawiła w związku ze zbliżającym się 20 lutego Dniem Sprawiedliwości Społecznej swoje stanowisko w sprawach polskiej polityki społecznej. Jej zdaniem w dekadach tzw. gospodarki rynkowej nastąpiło znaczne zubożenie dużej części polskiego społeczeństwa ponieważ polskie państwo nie przeciwdziała jego rozwarstwieniu na bardzo bogatych i bardzo biednych.

- Mamy trzy Polski: ludzi bardzo bogatych, żyjących na krawędzi ubóstwa, części ludzi młodych i emerytów i ludzi bez środków do życia. W ogromnym ubóstwie żyje 7 procent Polaków i ta sytuacja możliwa do zaakceptowania być może w młodym kraju afrykańskim jest nie do przyjęcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Termin sprawiedliwość społeczna został moim zdaniem wykreślony z naszego słownika. Pieniądze, a zwłaszcza wysokość zarobków i emerytur, zamiast ludzi łączyć, obecnie dzielą - mówiła europosłanka, która społeczne problemy wymieniła w usystematyzowany sposób w przeczytanym liście do ministra Pracy i Opieki Społecznej Władysława  Kosiniaka - Kamysza.

   Mimo tak jasno określonego obrazu rzeczywistości, spotkanie przebiegało w bardzo pozytywnej, przyjaznej atmosferze ważnego wydarzenia w życiu zwłaszcza przybyłych na spotkanie kilkudziesięciu członkiń i członków andrychowskiego Stowarzyszenia "Witalność", do którego należą seniorzy i osoby samotne. Mimo, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsc siedzących, spotkanie trwał 2 godziny. Poprowadził je Jan Smolec, prezes "Witalności". Głos zabrał także radny powiatowy Czesław Rajda.

  Obecnych zainteresowały zwłaszcza kwestie emerytalne i brak pracy dla młodych, których najbardziej dotyka obecnie bezrobocie i to pomimo zdobytego wykształcenia. Padło wiele pytań, kwestii i propozycji, które mogłoby pomóc rozwiązać biuro poselskie Europosłanki, między innym była to sprawa zorganizowania w maju br. wspólnego wyjazdu "Witalności" i andrychowskiego Klubu Seniora oraz Stowarzyszenia Artystycznego i Naukowego imienia Henryka Sienkiewicza do ziemi dzieciństwa Henryka Sienkiewicza, jako dowód zainteresowania i zapoczątkowania współpracy ziemi wadowickiej z łukowską (spotkanie organizacyjne w tej sprawie planowane jest w biurze poselskim  4 marca), co mogłoby się wpisać w programy równoważenia kontaktów rozwoju bogatszych i biedniejszych regionów Polski, głoszonego przez niektóre partie polityczne w Polsce, a tym samym w ich kampanię w wyborach do Europarlamentu. Prof. Senyszyn zaprosiła także zainteresowanych do korzystania z pomocy jej biura poselskiego przy ul. Krakowskiej w Andrychowie.

    Konferencji przysłuchiwali się radni andrychowscy, m. in. Kazimierz Szczepański oraz działacze andrychowskiego SLD i przedstawiciele mediów, którzy włączyli się do ciekawej dyskusji. Był w niej wątek coraz trudniejszej sytuacji Andrychowa i szerzej Podbeskidzia i Małopolski, która jest niedoinwestowana np. w sferze budowy dróg.

     Na zakończenie prof. Joanna Senyszyn przekazała na ręce Jana Smolca, prezesa "Witalności" czek wartości 500 złotych na cele statutowej działalności tego stowarzyszenia. Poczęstunek w postaci domowych wypieków przygotowały członkinie "Witalności", które na co dzień spotykają się w świetlicy ASM przy ulicy Lenartowicza 7 we wtorki w godz. 16 do 18.

  

                                                                                           Tekst i zdjęcia: Wiesław Adamik

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane