Artykuł archiwalny

W powiecie nie chcą gender

25 lutego 2014 18:03:23

Radni powiatowi (nie wszyscy) dostrzegli zagrożenia nowej ideologii gender i stanęli w obronie konstytucyjnych praw rodziny. Po burzliwej dyskusji uchwalono Stanowisko Rady Powiatu w tej sprawie. Za uchwałą głosowało 22 radnych, dwóch radnych nie było obecnych na sesji, a trzech radnych uczestniczących w sesji nie wzięło udziału w głosowaniu.

W powiecie nie chcą gender

   Gorącym punktem lutowej sesji Rady Powiatu Wadowickiego było przyjęcie Stanowiska pierwotnie odnoszącego się wobec działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce ideologii gender, a po wniesionej autopoprawce Rad zajęła stanowisko w obronie konstytucyjnych praw rodziny w poczuciu zagrożeń wynikających z ideologii gender. Jak można się było spodziewać, zaproponowana przez wnioskodawców, których reprezentował radny, członek Zarządu Powiatowego Bartosz Kaliński, tematyka powiatowej debaty wzbudziła wśród rajców wiele emocji. Przeciwko zajmowaniu się przez radnych tą sprawą była dwójka radnych z listy SLD.


  Radny Czesław Rajda zastanawiał się, czy wobec codziennych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy powiatu, Rada Powiatu Wadowickiego właśnie tym powinna się zajmować? Zakwestionował również złożoną przez wnioskodawców autopoprawkę do uchwały uważając, iż wprowadzone zmiany zbyt mocno ingerują w treść omawianego na Komisji Oświaty projektu Stanowiska Rady Powiatu, uważając iż rada została zaskoczona zgłoszoną autopoprawką.

- Apeluję, ocknijcie się! - nawoływał Czesław Rajda.

  O przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu z kolei apelował w swym emocjonalnym wystąpieniu radny Stefan Jakubowski, natomiast radny Górecki zastanawiał się, czy Stanowisko Rady musi być koniecznie przyjęte w drodze Uchwały Rady Powiatu. Proponował również, by przeciwstawieniem ideologii gender objąć szkoły w naszym powiecie.

  W uchwalonym Stanowisku, które postanowiono przekazać premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu, ministrowi Edukacji Narodowej oraz małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, Rada w trosce o los polskich rodzin i przyszłość młodego pokolenia czuje się zobowiązana stanąć w obronie rodziny, której fundament stanowi związek kobiety i  mężczyzny. Radni zaapelowali o nieuleganie naciskom ze strony środowisk, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, tworzą nową ideologię - gender. 

  Za uchwałą wraz z autopoprawkami głosowało 22 radnych, trzech radnych uczestniczących w sesji nie wzięło udziału w głosowaniu, a dwóch radnych nie było obecnych na sesji.

{{gallery_43764}}

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane