Strona główna » W Lanckoronie absolutorium bez głosów przeciwnych
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

W Lanckoronie absolutorium bez głosów przeciwnych

Wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata uzyskał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym. W ocenie pracy wójta zdania radnych były jednak podzielone.

Rada Gminy w Lanckoronie udzieliła wójtowi gminy Tadeuszowi Łopacie wotum zaufania. Za uchwałą głosowało 8 radnych, przeciw było 2 radnych, również 2 radnych wstrzymało się od głosu.

W dalszej kolejności radni  zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz

pozytywnie odnieśli się do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy Lanckorona absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Za udzieleniem absolutorium głosowali radni: Bogdan Chorąży, Jan Chorąży, Marcin Cora, Ryszard Frączek, Stanisław Kucała, Grzegorz Leniarek, Katarzyna Katarzyna Łukasiewicz, Krystyna Miska, Hubert Skupień, Zdzisław Szambelan, Tadeusz Wyka. Od głosu w sprawie absolutorium dla wójta wstrzymał się radny Józef Gąsiorowski.

Po uzyskaniu absolutorium wójt Tadeusz Łopata podziękował współpracownikom i radnym, zwrócił uwagę, że ubiegły rok należał do ciężkich.         

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz