Strona główna » Szukają sprawców nielegalnego zrzutu ścieków
GOSPODARKA

Szukają sprawców nielegalnego zrzutu ścieków

Gmina Stryszów poinformowała, że w związku z zaobserwowanym w zeszłym tygodniu nielegalnym zrzutem ścieków do kanalizacji na odcinku Stryszów Działy – Caritas Zakrzów, Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. prosi świadków tego procederu o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu 510- 120-566 lub 510-120-567.

 Za na dobrowolne zgłoszenie się można uniknąć konsekwencji naruszenia prawa.

Art. 28 „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł”.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz