Strona główna » 82. rocznica agresji ZSRR na Polskę
WYDARZENIA

82. rocznica agresji ZSRR na Polskę

Wskutek agresji ZSRR, Polska utraciła 48 proc. swojego terytorium. Deportowano kilkaset tysięcy Polaków, wielu polskich obywateli poniosło śmierć z ręki NKWD. Aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II RP zmuszano do przyjęcia obywatelstwa sowieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

W  Krakowie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone pamięci ofiar totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego. Organizatorami wydarzeń byli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

– Obowiązkiem polskiego państwa jest pamiętać. Obowiązkiem każdego Polaka, obowiązkiem każdego patrioty jest pamiętać to, co wydarzyło się przed ponad 82 laty. Mówił o tym ks. biskup. Ten nóż wbity w plecy Polsce, oznaczał tylko jedno. Wielu historyków mówi o faktycznym czwartym rozbiorze Polski. Gdy myślimy o 17 września, myślimy o zsyłkach, o wywózkach w głąb sowieckiej Rosji. Myślimy o oficerach zamordowanych w lasach katyńskich. Myślimy o wielkim terrorze, który miał miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale także myślimy o następstwach, które trwały przez kolejne dziesiątki lat – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystości 17 września rozpoczęły się w Katedrze Wawelskiej. Po mszy świętej, której przewodniczył bp Janusz Mastalski, uczestnicy udali się na plac o. Adama Studzińskiego. Przed Krzyżem Pamięci Narodowej głos zabrali: prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie Zbigniew Siekański, przedstawiciel Związku Sybiraków w Krakowie Barbara Łuczyńska. Słowo do zgromadzonych skierował także prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki:

– Nie możemy zamknąć całego zła płynącego ze Związku Sowieckiego i z daty 17 września, do roku 1939 r. To była ideologia, która mordowała, ale zanim zaczęła mordować zapowiedziała światu, że do mordowania zamierza przystąpić. W połowie XIX wieku Fryderyk Engels i Karol Marks napisali „Manifest komunistyczny”. Tam wprost postulują zmianę całego porządku świata zapowiadając, że ta zmiana porządku świata zostanie oparta o terror.

– Dziękuję w sposób szczególny Sybirakom, przedstawicielom Rodzin Katyńskich za to, że są dziś z nami i dają świadectwo. Dziękuję przedstawicielom młodego pokolenia, którzy w sztafecie pokoleń muszą nieść wiedzę prawdziwą, historyczną, opartą na prawdzie o tym jaka jest historia, często męczeńska polskiego państwa. Dzisiejsza wolność i demokracja, z której tak wielu korzysta, nie pojawiła się znikąd. Jest owocem przelanej krwi, jest owocem wielu wyrzeczeń Polaków, którzy w najtrudniejszych momentach zawsze wybierali Polskę. Zawsze wybierali biało-czerwone barwy i zawsze wybierali polskiego orła, czasem trafiając do dołów katyńskich razem z tym orłem wpiętym w mundur. Jesteśmy w obowiązku pamiętać. Jesteśmy w obowiązku przypominać o tym.  Jesteśmy i mamy obowiązek także, aby przyszłe pokolenia Polaków nie zapomniały tej prawdy. Jesteśmy w nowoczesnej Europie strażnikiem pamięci. Cześć i chwała wszystkim bohaterom, którzy polegli za wolną Polskę – mówił natomiast wojewoda Łukasz Kmita.

Pamięci Tych, którzy za Ojczyznę zapłacili najwyższą cenę, odczytano Apel Poległych, a kompania reprezentacyjna wojska polskiego oddała salwę honorową. Następnie delegacje złożyły kwiaty przed Tablicą Zesłańców Sybiru i Tablicą Pamięci Ofiar “operacji polskiej” NKWD. Uroczystości zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

17 września to także Światowy Dzień Sybiraka. W południe przed tablicą Zesłańców Sybiru w klasztorze OO. Kapucynów złożono kwiaty. Odbyło się także rocznicowe spotkanie Sybiraków.  

Źródło informacji historycznych: gov.pl (https://www.gov.pl/web/kazachstan/17-wrzesnia-1939-r-armia-czerwona-rozpoczela-inwazje-na-polske)  

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz