Strona główna » Podwyżka dla burmistrza Wadowic
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Podwyżka dla burmistrza Wadowic

Rada Miejska w Wadowicach podniosła uposażenie burmistrzowi Wadowic.

Od 1 listopada br. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z tabelą maksymalne wynagrodzenie zasadnicze burmistrzów w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może wynieść  10430 zł, a dodatek funkcyjny 3450 zł.

Rada Miejska w Wadowicach na sesji 24 listopada br. ustaliła burmistrzowi Wadowic Bartoszowi Kalińskiemu wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:
– wynagrodzenie zasadnicze: 10430 zł
– dodatek funkcyjny: 3450 zł
– dodatek specjalny: 4164 zł
Ponadto burmistrzowi przysługuje dodatek stażowy wynikający z odrębnych przepisów.

Za Uchwałą głosowało 14 radnych, jeden radny był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu, czterech radnych nie brało udziału w głosowaniu, a jedna radna nie była obecna na sesji.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz