Strona główna » Uporządkowali nazwy ulic w Wadowicach
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Uporządkowali nazwy ulic w Wadowicach

Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów, rond i wiaduktów na terenie miasta Wadowice. Podjęta uchwała nie skutkuje obowiązkiem wymiany dokumentów urzędowych.

Uchwała dotycząca sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów, rond i wiaduktu w Wadowicach została przygotowana w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zwrócił się do gminy o aktualizację Rejestru PESEL. Poprawne dane adresowe zgromadzone w rejestrze PESEL mają stanowić źródło danych dla projektowanego Centralnego Rejestru Wyborców.

Ujednolicenie pisowni nazw nie skutkuje obowiązkiem wymiany dokumentów urzędowych takich, jak: dowód osobisty, prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny.
Za  uchwałą porządkującą nazewnictwo ulic w Wadowicach głosowało 19 radnych, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, a jedna nie uczestniczyła w sesji.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz