Strona główna » Pawilon E będzie 7-kondygnacyjny
ZDROWIE

Pawilon E będzie 7-kondygnacyjny

Istniejący w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach Pawilon E zostanie rozbudowany dodatkowo o dwie kondygnacje. Radni powiatowi udzielili dotacji dla ZZOZ w Wadowicach na wykonanie projektu dotyczącego Budowy 7-kondygnacyjnego Pawilonu łóżkowego E dla Szpitala Powiatowego w Wadowicach.

Podczas sesji Rady Powiatu Wadowickiego w dniu 2 grudnia br, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 240 tys. zł dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 7-kondygnacyjnego Pawilonu łóżkowego E w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach. Istniejący 5-kondygnacyjy Pawilon E zostanie nadbudowany o dwie kondygnacje. Uchwała Rady Powiatu przeszła jednogłośnie.

Projekt będzie też obejmował budowę awaryjnego zasilania w energię elektryczną Pawilonów C i E – Agregatorowni i Stacji Trafo ST2, budowę tlenowni, budowę rezerwowych zbiorników wody wraz z pompownią wody, budowę nowego układu komunikacyjnego, rozbiórkę iz abezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz budowę nowych sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej, budowę sieci CO, wody lodowej oraz tlenowni, drenaż budynku, budowę skarp oraz roboty budowlane w Pawilonie C.

Całość dokumentacji projektowej ma kosztować 478 700 zł.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz