Strona główna » Burmistrz Andrychowa sypnął groszem, jednak nie dla wszystkich…
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Burmistrz Andrychowa sypnął groszem, jednak nie dla wszystkich…

image description

Burmistrz Andrychowa poinformował o rozstrzygnięciu otwartego konkursu i wysokościach przyznanych dotacji na realizację w gminie Andrychów zadań publicznych. Na liście obdarowanych nie znalazły się jednak takie zadania, jak m.in.: „Konkurs Potraw Regionalnych Stół Wigilijny”, „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne…”, czy „Aktywny senior”.

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak przyznał następujące dotacje dla wyłonionych w konkursie otwartym organizacji, które będą w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku realizować na terenie gminy Andrychów zadania publiczne:

Zadania z zakresu: Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”:

 • Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „100 lat z tradycją” – 3 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny 2022 r.” – 3 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2022 r. ” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2022 r.” – 4 000,00 zł

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”:

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów – Obrzędy dożynkowe „Idziemy do Was z dożynkowym wieńcem” – 1 500,00 zł

Zadania z zakresu: Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 „Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”:

 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Andrychów w 2022 roku ”- 2 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „„Moje dziecko – niezależna istota” – szkolenia” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Magiczne gotowanie” – 2 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach – „Warsztaty rozwoju ruchowego dla dzieci i młodzieży z gminy Andrychów” – Burmistrz nie przyznał dotacji.

Zadania z zakresu: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 „Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”:

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„Spotkajmy się razem” – 2 000,00 zł
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w Andrychowie – „Seniorze wzmacniaj odporność organizmu” – 3 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie -„Aktywny senior” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie” – Burmistrz nie przyznał dotacji.

Zadania z zakresu: Turystyki i krajoznawstwa

a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”:

 • Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „XIII Konkurs Krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów” – 1 000,00 zł
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Turystyka aktywna” – 4 000,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Rajd Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy” – Burmistrz nie przyznał dotacji.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „Turystyczny Beskid Mały” – 3 000,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Odnawianie i sprzątanie szlaków Beskidu Małego” – Burmistrz nie przyznał dotacji.

Zadania z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”:

 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą Roczyny” – 15 000,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2022 – Harcerskie życie urok ma” – 2 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „,,Cuda Gminy Andrychów”- Edycja II -z perspektywy dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej ” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „Otwieramy drzwi na świat dla autyzmu – integracja zaczyna się w sercu ” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach – „VII Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” ” – 5 000,00 zł

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”:

 • Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „100 lat działalności andrychowskiej orkiestry dętej” – 19 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie – „Dzielimy się sztuką” – 9 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności Rewii Dziecięco – Młodzieżowej „DINO” ” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Zwykłe Podaj rękę i nieś nadzieje hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo w Wieprzu – „Wieczór Pamięci. Wspólne kolędowanie” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „W hołdzie Ułanom” – Burmistrz nie przyznał dotacji.

Zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”:

 • Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu” – 64 000,00 zł
 • Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „Nowe, inne życie” – 80 000,00 zł

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów”:

 • Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Z Promyczkiem w przyszłość 2022” – 4 000,00 zł

Zadania z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”:

 • Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Roczynach – „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki ” – 20 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej” – 29 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka nożna na wsi” – 39 000,00 zł
 • Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży” – 15 000,00 zł
 • Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży” – 300 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”- 27 000,00 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza” –  5 000,00 zł
 • Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa” – 220 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”- 20 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką” – 30 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej” – 6 000,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ” – 4 000,00 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Moja pierwsza liga ” – 3 000,00 zł
 • Klub Sportowy Backhand Andrychów w Sułkowicach – „Tenis stołowy w naszej gminie” – Oferta nie została dopuszczona do konkursu.
 • Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA KARATE dla wszystkich” – Burmistrz nie przyznał dotacji.
 • Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła w Rzykach – „Obóz sportowy” – Burmistrz nie przyznał dotacji.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”:

 • Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach – „VI Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa 2022 Śladami Wojciecha Wojdaka ” – 5 000,00 zł
 • Stowarzyszenie BNA Sport w Krakowie – „II PHŁ Inwałd Półmaraton” – 5 000,00 zł

c) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”:

 • Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Pływaj na zdrowie 2022 – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów”- 5 000,00 zł
 • Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Sportowo w Promyczku 2022”: – 10 000,00 zł
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów” – 5 000,00 zł

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz