Strona główna » Wadowickie PTTK zaprasza na Zlot Powitanie Wiosny
TURYSTYKA

Wadowickie PTTK zaprasza na Zlot Powitanie Wiosny

Zarząd Oddziału PTTK Ziemia Wadowicka zaprasza na XXXV Zlot Powitanie Wiosny w Lanckoronie, który odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2022 r. (piątek), z metą na Lanckorońskiej Górze 

XXXV ZLOT „POWITANIE WIOSNY – LANCKORONA 2022”  odbędzie się na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona, z zakończeniem na Lanckorońskiej Górze w Beskidzie Makowskim.

Trasy zlotu i imprezy towarzyszące

Uczestnicy Zlotu biorą w nim udział na trasie pieszej: Brody Koło Grobku  –   Lanckorońska Góra. 
Drużyny zlotowe przyjmowane będą na starcie koło Mostu Anielskiego od godz. 830 do 900, skąd przemarsz uczestników z przewodnikami na metę na Lanckorońskiej Górze. 
Odjazd pociągu z Wadowic w kierunku Kalwarii-Lanckorony 750
Na mecie ciepły poczęstunek, coś słodkiego, konkursy sprawnościowe oraz tradycyjne topienie (palenie) Marzanny.

Uczestnicy. Zgłoszenia

1. W Zlocie biorą udział drużyny (grupy) zgłoszone przez jednostki PTTK, Organizacje Społeczne i  Młodzieżowe,    Zakłady Pracy, Szkoły oraz turyści indywidualni z kraju i zza granicy. 

2. Udział w Zlocie należy zgłosić 

osobiście w  środy   w godz. 1700 – 1830  w biurze Oddziału PTTK, przy ul. Wojtyłów 4 w Wadowicach lub drogą elektroniczną na adres: pttk.wadowice@gmail.com nie później niż w  dniu 23 marca 2022 r. 

3. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej: organizację (instytucję) zgłaszającą i jej adres internetowy, imię, nazwisko i adres internetowy kierownika (opiekuna) drużyny, imiona i nazwiska członków drużyny, wybraną trasę zlotową.

4. Wpisowe w wysokości 10,00 zł kierownik (opiekun) drużyny wpłaca w Oddziale PTTK „Ziemia Wadowicka” lub po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie zlotu na starcie zlotu. Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłat.

Świadczenia organizatorów

Organizatorzy zapewniają:

puchary i dyplomy uczestnictwa dla drużyn zlotowych, pamiątkowe plakietki dla uczestników, obsługę przewodnicką, ciepłą kiełbaskę na mecie zlotu, dobrą zabawę i punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej.

 Postanowienia końcowe

1. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Kierownik drużyny obowiązany jest ubezpieczyć członków drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków  we własnym zakresie i na własny koszt o ile uczestnicy nie są objęci takim ubezpieczeniem. 

3.  Mile widziane drużyny zlotowe z własnymi Marzannami.

4. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przepisów p-poż, zasad kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej nie tylko w czasie trwania Zlotu.

5.  Zasada nie spożywania napojów alkoholowych oraz nie palenia tytoniu obowiązuje wszystkich uczestników Rajdu.

6.  W sprawach nie cierpiących zwłoki kontakt telefoniczny z Komandorem Zlotu 602 115 895. 

7.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Zlotu.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz