Strona główna » Chcą dalej mieszkać na wsi
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Chcą dalej mieszkać na wsi

Mieszkańców Lanckorony nie pociąga miasto. W marcowych konsultacjach przepadła idea przywrócenia Lanckoronie praw miejskich.

Wójt gminy Lanckorona, na wniosek zebrania wiejskiego, ponowił inicjatywę przywrócenia Lanckoronie praw miejskich. Jednak zarządzone przez wójta konsultacje z mieszkańcami potwierdziły brak zainteresowania mieszkańców tematem nadania Lanckoronie praw miejskich. I chociaż wiele osób przyjezdnych czuje się w Lanckoronie, jak w małym, uroczym miasteczku, mieszkańcy wiedzą, że to wieś.

– Na podstawie wyników konsultacji społecznych, informuję, iż Urząd Gminy Lanckorona nie będzie podejmował w roku bieżącym żadnych dalszych czynności dot. przygotowania wniosku w sprawie przywrócenia praw miasta miejscowości Lanckorona.
Większość uczestników konsultacji wyraziła negatywną opinię przeciwko staraniom o przywrócenie praw miejskich Lanckoronie. Podjęcie starań o uzyskanie praw miejskich to efekt inicjatywy mieszkańców z zebrania wiejskiego Sołectwa Lanckorona.
Przed skierowaniem ostatecznego wniosku do Prezesa Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich Lanckoronie, niezbędne było przeprowadzenie konsultacji. Głos mieszkańców był dla nas decydujący, czy dalej procedować temat – poinformował wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz