Strona główna » Studenci będą praktykować w wadowickiej komendzie policji
BEZPIECZEŃSTWO

Studenci będą praktykować w wadowickiej komendzie policji

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach podpisał porozumienie o współpracy w zakresie praktyk zawodowych z Rektorem Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu.

W czwartek (24 marca br.), Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek podpisał porozumienie o współpracy  w zakresie praktyk zawodowych z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu reprezentowaną przez Rektor dr Sonię Grychtoł, prof. MUP.

Głównym celem porozumienia jest wzbogacenie efektów uczenia się i dopełnienie kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o aspekty praktyczne.
Ponadto współpraca obejmie:
•    tworzenie trwałych ram współpracy,
•    budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy w dziedzinie nauk społecznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz innych realizowanych w Uczelni,
•    organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp.,
•    spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności naukowej, rozwojowej, organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
•    wsparcie przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
•    realizację wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych i innych,
•    tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz