Strona główna » Kontrowersyjna inwestycja, zbierają podpisy pod protestem
GOSPODARKA

Kontrowersyjna inwestycja, zbierają podpisy pod protestem

Zdjęcie poglądowe

STOP dla sortowni śmieci w Tomicach i Wadowicach – to nowa witryna internetowa utworzona na potrzeby zebrania podpisów pod protestem przeciwko planowanej przez gminę Wadowice budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Inwestycja budzi sporo kontrowersji wśród mieszkańców okolicznych ulic i osiedli mieszkaniowych.

Samorząd gminy Wadowice rozstrzygnął przetarg na wyłonienie firmy, która wykona dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: ,,Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Nowy PSZOK ma powstać w Wadowicach, na działce nr 424/7, u zbiegu ulic Łazówka i Rzyczki.

Dokumentację wykona wybrane w przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe, Inżynieria PRO-EKO sp. z o.o. z Bielska-Białej, za cenę 87 330 zł.

Projektowany PSZOK musi być przystosowany do przyjmowania następujących odpadów:
a) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
b) Przeterminowane leki i chemikalia,
c) Zużyte baterie i akumulatory,
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) Zużyte opony,
g) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
h) Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
i) metale, opakowania z metali,
j) szkło, opakowania ze szkła,
k) opakowania wielomateriałowe,
l) tekstylia, odzież,
m) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny –odpady wytworzone podczas iniekcji domowych, zużyte igły, strzykawki.
W PSZOK będą zbierane odpady niebezpieczne, dla których należy przewidzieć oddzielne, zamykane pojemniki.

Celem budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy Wadowice poprzez umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów, co wpłynie na zwiększenie poziomu recyklingu poszczególnych frakcji odpadów oraz świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – informuje w Specyfikacji Warunków Zamówienia gmina Wadowice.

Inwestycja budzi jednak kontrowersje i protesty mieszkańców ulic i osiedli sąsiadujących z terenem, na którym ma powstać sortownia odpadów.

Gmina Wadowice wybuduje do końca 2022 roku sortownię śmieci przy krajobrazowej, w przyszłości rowerowej drodze w Wadowicach na granicy z Tomicami przy ul. Rzyczki i Łazówka. Będzie się tu sortować między innymi: materiały budowlane, przeterminowane leki, chemikalia, baterie opony, papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne, odzież. Ta skandaliczna inwestycja jest szczególnie szkodliwa dla mieszkańców Tomic i Wadowic. Dlatego prace nad nią toczyły się w ciszy, bez informowania mieszkańców o jej potencjalnych skutkach: smród, gryzonie, hałas, ciężarówki jeżdżące całą dobę po osiedlowych ulicach. Mieszkańcy są zbulwersowani tą inwestycją. W ciągu zaledwie kilku godzin, od kiedy przypadkowo dowiedzieli się o planowanym śmietniku w pobliżu ich domów do protestu przyłączyły się setki mieszkańców – informują mieszkańcy w mediach społecznościowych na nowo utworzonej stronie STOP dla sortowni śmieci w Tomicach i Wadowicach.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz