Strona główna » KRUS w Wadowicach podsumował wyniki Konkursu na Rymowankę
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

KRUS w Wadowicach podsumował wyniki Konkursu na Rymowankę

Dobiegł końca powiatowy etap III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

W siedzibie wadowickiego KRUS-u doszło do podsumowania Konkursu i wręczenia laureatom stosownych upominków oraz pamiątkowych dyplomów. Wzięli w nim udział: Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, który wsparł wydarzenie, przekazując nagrody dla zwycięzców oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS Mateusz Przejczowski.

Konkurs organizowany jest w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych.

W Konkursie mogły uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Kolejnym etapem jest etap wojewódzki do którego awansowała zwycięska osoba z powiatu wadowickiego. Na wspomnianym etapie 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz