Strona główna » Rusza kwalifikacja wojskowa
BEZPIECZEŃSTWO

Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 11 kwietnia br. rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wadowickiego. Zostanie ona przeprowadzona do 2 czerwca 2022 r.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Wadowickiego zasięgiem swojego działania obejmuje następujące  gminy: Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
* zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
* zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1998—2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego mieści się w budynku Ośrodka Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach przy ul. Spadzistej 10.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz