Strona główna » Wielkanocne Stoły na Kocierzu
STYL ŻYCIA

Wielkanocne Stoły na Kocierzu

Nagroda Główna GRAND PRIX Konkursu Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” przypadła dla Koła Gospodyń Wiejskich z Targanic Dolnych. W konkursie wzięło udział 14 KGW.

W sobotnie (9 marca br.) popołudnie na Kocierzu odbyło się doroczne spotkanie w ramach Konkursu Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. wszystkich przybyłych gości gorąco przywitała prezes stowarzyszenia Czesława  Wojewodzic.

Podczas tegorocznej edycji, pierwszej zorganizowanej  w sposób tradycyjny po pandemii, przeprowadzono kilka konkursów. Przed konkursową oceną przygotowane przez panie z poszczególnych Kół potrawy regionalne zostały poświęcone przez ks. Dariusza Mależynę z parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Targanicach.

W konkursie głównym na najlepszy „Stół Wielkanocny”  komisja konkursowa dokonała oceny na podstawie takich kryteriów, jak: tradycjonalizm, smak i eksponowanie dwóch wybranych potraw oraz estetyka stołu świątecznego.

Do konkursu stanęło 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Decyzją komisji konkursowej pod przewodnictwem Jadwigi Sopickiej, nagrodę główną GRAND PRIX zdobyło KGW Targanice Dolne, a I miejsce przypadło dla KGW Sułkowice Łęg. Równorzędne II miejsce komisja przyznała dla KGW Babica, KGW Frydrychowice oraz KGW Rzyki. Miejsce III zdobyły KGW z: Andrychowa, Gierałtowiczek, Głębowic, Jastrzębi, Kleczy Zarąbek, Nidka, Roczyn, Sułkowic Bolęciny oraz Targanic Górnych.

Przeprowadzono również konkursy na: najlepszą Nalewkę Babuni, najładniejszą Palmę Wielkanocną, najładniejszy Stroik Wielkanocny oraz najlepszy Koszyczek ze Święconką.

W konkursie Koszyczki Wielkanocne komisja konkursowa przyznała następujące nagrody: I Miejsce: KGW Brzezinka Dolna, II Miejsce ex aequo KGW: Głębowice, Targanice Górne, Sułkowice Bolęcina, Klecza Dolna, Roczyny, Babice i Gierałtowiczki oraz III Miejsce ex aequo KGW: Rzyki, Andrychów, Sułkowice Łęg, Gospodynie z Frydrychowic, Elżbieta Bojko, Gospodynie z Nidku i KGW Targanice Dolne.

W konkursie na Najlepszą Nalewkę komisja dokonała następujących rozstrzygnięć: I Miejsce: KGW Roczyny za nalewkę z kwiatów czarnego bzu, II Miejsce: KGW Inwałd za nalewkę z pigwy, III Miejsce ex aequo: KGW Klecza Dolna oraz Gospodynie z Andrychowa.

W konkursie Palmy Wielkanocne komicja przyznała: I Miejsce dla KGW Andrychów,  II Miejsce ex aequo dla KGW: Babice, Rzyki, Sułkowice Bolęcina, Sułkowice Łęg, Stowarzyszenie „Trzy Wionki”, Gospodynie z Frydrychowic, Gierałtowiczek i Nidku oraz III Miejsce ex aequo dla KGW: Brzezinka, Klecza Dolna i Targanice Dolne.

W konkursie Stroiki Wielkanocne zapadły następujące rozstrzygnięcia: I Miejsce KGW Roczyny, II Miejsce ex aequo: Elżbieta Bojko, Gospodynie z Gierałtowiczek, KGW Głębowice, Targanice Babica i Stowarzyszenie „Trzy Wionki” oraz III Miejsce ex aequo KGW: Klecza Dolna Gospodynie z Nidku, KGW Targanice Dolne i Sułkowice Bolęcina.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz