Strona główna » W Kalwarii pomoc uchodźcom będzie prawem miejscowym
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

W Kalwarii pomoc uchodźcom będzie prawem miejscowym

Kalwaryjscy radni zajmą się jutro uregulowaniem zasad pomocy udzielanej uchodźcom wojennym z Ukrainy przez kalwaryjski samorząd.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zaplanowanej na 12 kwietnia br. radni zajmą się projektem uchwały dotyczącym zakresem pomocy realizowanej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska  obywatelom Ukrainy w związku z trwającą tam wojną.

Przewiduje się pomoc gminy Kalwaria Zebrzydowska uchodźcom z Ukrainy  w ramach posiadanych środków, polegającej na:

1) zorganizowaniu, prowadzeniu i udzielaniu doraźnej pomocy

2) tymczasowym zakwaterowaniu

3) zapewnieniu wyżywienia

4) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy

5) zorganizowaniu pomocy humanitarnej

6) zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej

7) zorganizowaniu zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji społecznej

8) zapewnieniu transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz