Strona główna » Tomice przeciw sortowni odpadów w Wadowicach
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Tomice przeciw sortowni odpadów w Wadowicach

Mieszkańcy Tomic sprzeciwili się budowie  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wadowicach, graniczącego z ul. Rzyczki Tomicach. Wójt gminy Tomice zapowiedział podjęcie w imieniu mieszkańców czynności prawnych dotyczących realizacji tej inwestycji. W międzyczasie mieszkańcy złożyli w wadowickim magistracie protest, a sześciu wadowickich radnych złożyło do Rady Miejskiej w Wadowicach projekt Rezolucji wzywający burmistrza do wycofania się z tej inwestycji w dotychczasowej lokalizacji.

W wypełnionej po brzegi sali OSP Tomice odbyło się zebranie mieszkańców, poświęcone budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych u zbiegu ulic Łazówka i Rzyczki w Wadowicach. Planowana inwestycja budzi kontrowersje i sprzeciw osób z Wadowic, Choczni oraz Tomic, mieszkających w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

W zebraniu uczestniczyło 136 mieszkańców sołectwa Tomice, w tym 84 mieszkańców ulic: Rzyczki, Źródlana oraz Nad potokiem. Na zebranie przyszli również mieszkańcy Wadowic oraz Choczni.

Informacją o planowanej przez Wadowice budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wadowicach przy zbiegu ul. Łazówka oraz ul. Rzyczki w Tomicach zaskoczony był wójt gminy Tomice Witold Grabowski, który o planowanej w tym miejscu budowie PSZOK nie miał żadnej informacji od władz Wadowic, dowiedział się o tym od jednego z mieszkańców Tomic. Zdumienie było tym większe, że jeszcze w styczniu br. między Wadowicami i Tomicami przeprowadzone były konsultacje na temat ograniczenia ruchu samochodowego o wysokich tonażach na ul. Rzyczki.
– Rozmawialiśmy o przebudowie ulicy Rzyczki, oglądaliśmy każdy metr inwestycji, od góry do dołu. Rozmawialiśmy o chodnikach, o zjazdach. W tym spotkaniu uczestniczyłem ja, moi pracownicy, uczestniczyło miasto Wadowice, projektanci, uczestniczyli mieszkańcy. Wtedy nie padło żadne słowo na temat projektowanej inwestycji, a z dokumentacji wynika, że ona już była znana, bo zamówienie zostało złożone w grudniu, umowa z wykonawcą była zawarta – mówił na zebraniu wójt gminy Tomice Witold Grabowski.

Na drugi dzień było spotkanie z przedsiębiorcami, w którym również uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Na obu spotkaniach ustalono tonaż dla ul. Rzyczki dopuszczalny do 6 ton. Tymczasem dla samochodów obsługujących PSZOK wymagane jest dopuszczenie znacznie większego tonażu.

Jeszcze przed zebraniem wiejskim część mieszkańców stanowczo sprzeciwiających się lokalizacji PSZOK u zbiegu ulic Łazówka i Rzyczki, złożyło w Urzędzie Miejskim w Wadowicach protest, w którym wskazują, że wybrana lokalizacja spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym oraz natężenie ruchu samochodów ciężarowych w obszarze zabudowy mieszkaniowej. Mieszkańcy argumentują również, że planowana inwestycja wpłynie na pogorszenie warunków zamieszkania oraz negatywnie odbije się na ochronie środowiska.

Z kolei do Rady Miejskiej w Wadowicach wpłynął projekt Rezolucji, w której sześciu wadowickich radnych domaga się, aby Rada wnioskowała do burmistrza Wadowic o wycofanie się z tej inwestycji w obecnej lokalizacji. Do przegłosowania jednak takiej uchwały brakuje wnioskodawcom jeszcze czterech głosów.

Podczas zebrania mieszkańcy sołectwa Tomice jednogłośnie sprzeciwili się budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wadowicach w obecnej lokalizacji, graniczącej z ul. Rzyczki Tomicach. Podjęta Uchwała Zebrania Wiejskiego otwiera wójtowi gminy Tomice drogę do formalno-prawnych czynności w tym temacie.

Z kolei mieszkańcy Tomic zapowiedzieli, że w walce z zmianę lokalizacji budowy PSZOK łatwo broni nie złożą, a obecny na zebraniu Adam Mikołajczyk z Tomic  zapowiedział serię kroków  prawnych, które miałyby doprowadzić do zablokowania przedmiotowej inwestycji, lub znacznego opóźnieni jej realizacji.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz