Strona główna » Tradycja święcenia pokarmów
RELIGIE

Tradycja święcenia pokarmów

Wielka Sobota, to czas wyciszenia i oczekiwania na najważniejsze wydarzenie dla chrześcijan – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tym dniu święcimy pokarmy oraz odwiedzamy przygotowany w każdej katolickiej świątyni grób Jezusa, przy którym zazwyczaj straż trzymają strażacy.

W Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach, podobnie jak w innych katolickich świątyniach, przez kilka godzin trwały święcenia pokarmów. Tradycyjnie była też możliwość podzielenia się pokarmami z potrzebującymi.

Kościół ustanowił sakramentalia, czyli „święte znaki, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe. Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentalny, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią. Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw błogosławieństwa (osób, posiłków, przedmiotów, miejsc). Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary” (KKK 1667-1671). Modlitwa i błogosławienie pokarmów znane jest już w Starym Testamencie, czyni to także Jezus: „On tymczasem wziął pięć chlebów i dwie ryby, podniósł wzrok ku niebu, pobłogosławił je, połamał i dawał uczniom, aby rozdawali ludziom” (Łk 9, 16).

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz