Strona główna » Strażackie Święto w Wadowicach
WYDARZENIA

Strażackie Święto w Wadowicach

W Wadowicach odbyły się uroczystości związane z 30-leciem Państwowej Straży Pożarnej, połączone z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka.

Na wadowickim rynku odbył się uroczysty Apel z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz obchodów Powiatowych Dnia Strażaka w Wadowicach. Strażacki Apel poprzedziła Msza św. w Bazylice Ofiarowania NMP, sprawowana w intencji strażaków, którą odprawili proboszcz parafii ks. Jarosław Żmija i ks. mł. kpt. Ryszard Stolarczyk pod przewodnictwem ks. bryg. Władysława Kuliga – Kapelana małopolskich strażaków.

Przed rozpoczęciem Apelu wiązankę kwiatów przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II złożyli: nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, dh Antoni Kwarciak Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Krakowie, dh Filip Kaczyński Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Wadowicach oraz st. bryg. Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta OSP Nidek pod batutą d-ha Tomasza Olearczyka.

Z okazji obchodów tegorocznego Dnia Strażaka zasłużonym Strażakom PSP i OSP z terenu powiatu wadowickiego zostały przyznane odznaczenia państwowe, resortowe i korporacyjne.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2022 roku Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został mł. bryg. Jacek Kolber.                               

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:
bryg. Wojciech Grzybczyk który odbierze ją na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w dniu 27 maja 2022 roku w Chrzanowie
mł. bryg. Krzysztof Cieciak
mł. bryg. Tomasz Kasperek
st. ogn. Zbigniew Hajost
natomiast Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:
asp. sztab. Łukasz Karkoszka
st. asp. Leszek Strojny
asp. Marek Gałdyn
asp. Bogdan Suter
st. ogn. Mariusz Fryc oraz
st. ogn. Grzegorz Wojnowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 25 marca     2022 r. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został dh Stanisław Rudecki        
W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Uchwałą z dnia 25 marca 2022 r.  nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhowi Czesławowi Żyła oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka, w imieniu której medal odbierze Prezes tej jednostki druh Florian Gałuszka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego  z dnia 14 lutego 2022 r., Medalami  za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złotym Medalem:
mł. bryg. Tomasz Kasperek                             
asp. Bogdan Suter                                             
asp. Andrzej Wróbel                                        
st. ogn. Grzegorz Wojnowski                          
dh Kamil Grzyb                                   
dh Leszek Pająk                                  
dh Jerzy Korzeniowski                      
dh Krzysztof Sikora                                           
d-hna Kinga Zając                               
dh Sławomir Zając                                             
dh Jacek Lechwar                                              
dh Piotr Machnik                               

Srebrnym Medalem:
dh Zbigniew Scąber
dh Bartłomiej Dziędziel
dh Rafał Srokosz
mł. asp. Marek Kania

Brązowym Medalem:
dh Arkadiusz Graca
dh Jakub Graca
dhna Aleksandra Babińska
dh  Jakub Banaś oraz
dh Mateusz Marszałek

Kapituła Orderu Świętego Floriana Cracovia w Krakowie na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach za szczególne zasługi w krzewieniu kultu św. Floriana i szczególną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wadowickiego uchwałą z dnia 16 maja 2022 r. Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczyła następujących strażaków:
mł. bryg. Marek Nowak
mł. bryg. Jacek Kolber
st. ogn.  Mariusz Jakubas
dh Antoni Kwarciak
dh Czesław Lachendro

Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczeni zostali:
bryg. Wojciech Grzybczyk
bryg. Jerzy Leśniakiewicz
bryg. Tomasz Kasperek
mł. bryg. Krzysztof Cieciak
mł. bryg. Jarosław Jończy
mł. bryg. Bartłomiej Kowalski
mł. kpt. Łukasz Sopicki
asp. sztab. Bogdan Galas
st. ogn. w st. spocz. Tomasz Kożuch
dh Andrzej Strzeżoń
dh Kazimierz Rajda
dh Grzegorz Antos
dh Józef Godula
dh Witold Wata
dh Franciszek Ściera
dh Andrzej Łężniak oraz
dh Bogdan Ryba

W związku z tegorocznym świętem Dnia Strażaka i w uznaniu nienagannej służby niektórym strażakom KP PSP zostały nadane awanse na wyższe stopnie służbowe.

Rozkazem Personalnym Nr 382/22 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2022 r. awans na wyższy stopień oficerski otrzymuje:
do stopnia  BRYGADIERA – mł. bryg. Tomasz Kasperek

Rozkazem Personalnym Nr 1/2022 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 25 kwietnia 2022 roku awansowani zostali aspiranci PSP:
do stopnia ASPIRANTA SZTABOWEGO:  st. asp. Krzysztof Kobielus

do stopnia STARSZEGO ASPIRANTA :
asp. Dawid Barszczak
asp. Piotr Bucki
asp. Bogdan Charnas
asp. Krzysztof Krupnik
asp. Szymon Ptaszek
asp. Piotr Stopa  
asp. Maciej Walaszek oraz
asp. Przemysław Wróbel  

Rozkazem Personalnym Nr 3/2022 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 roku awansowani zostali podoficerowie PSP:

do stopnia  STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
ogn. Rafał Galus
ogn. Sławomir Kensiak oraz
ogn. Andrzej Ryłko

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją nr 6/W/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę dla:
mł. bryg. Łukasza Drylskiego, który odbierze ją na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w dniu 27 maja 2022 roku w Chrzanowie

IMG_4227

Zdjęcie 1 z 80

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie decyzją nr 142/2022
z dnia 11 maja 2022 r. za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wymagających znacznego nakładu pracy, z dbałością o wysoką jakość i termin ich realizacji przyznał nagrodę dla:
st. asp. Dawida Barszczaka
st .asp. Piotra Stopy
st. ogn. Pawła Kobielusa
sekc. Arkadiusza Grzyba
którzy odbiorą ją na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w dniu 27 maja 2022 roku
w Chrzanowie

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową służbę otrzymał:
asp. sztab. Bogdan Galas

natomiast Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji
30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali:
mł. bryg. Jacek Kolber – który odbierze go na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka
w dniu 27 maja 2022 roku w Chrzanowie    oraz
mł. bryg. Marek Nowak

Na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach zostały skierowane okolicznościowe adresy i życzenia dla wszystkich strażaków od tych gości honorowych, którzy nie mogli przybyć na naszą uroczystość. Życzenia takie skierowali m.in.:
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Marek Polak
Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Pająk
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Pan Edward Siarka
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Pani Iwona Gibas
Dyrektor Muzeum Zamek Lipowiec – st. bryg. w st. spocz. Marek Bębenek
Prezes Mentor S.A. – Pan Marek Kaliszek

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz