Strona główna » Otwarto nowe pracownie w szkołach powiatowych
EDUKACJA

Otwarto nowe pracownie w szkołach powiatowych

W dwóch podległych Powiatowi Wadowickiemu szkołach: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie oraz CKZiU nr 1 w Wadowicach ” Tischner” uroczyście otwarto nowe pracownie zawodowe.

W andrychowskim „Kotarbinie” dokonano otwarcia Pracowni ekonomiki transportu oraz maszyn i urządzeń CNC. Z kolei w wadowickim „Tischnerze” otwarto Pracownię  cukierniczą.

Nowe pracownie zawodowe utworzone zostały w ramach realizacji projektów edukacyjnych 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2022.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz