Strona główna » W Witanowicach szukają dyrektora szkoły
EDUKACJA

W Witanowicach szukają dyrektora szkoły

Do środy (22 czerwca br.) czekają w Urzędzie Gminy w Tomicach na zgłoszenia od osób, które mają kwalifikacje i chciałyby objąć stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach. Jest to drugie podejście do konkursu, gdyż pierwszy nie został rozstrzygnięty.

Urząd Gminy w Tomicach ogłosił konkurs na dyrektora ZSP w Witanowicach. Może do niego przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz ukończył studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Ważny jest też co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela.

W konkursie może startować również osoba niebędąca nauczycielem, o ile spełnia wymagania określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej (więcej informacji można znaleźć TUTAJ).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy do 22 czerwca.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Tomice.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz