Strona główna » Absolutorium dla burmistrza Wadowic
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Absolutorium dla burmistrza Wadowic

15. radnych głosowało za udzieleniem burmistrzowi Wadowic absolutorium za 2021 rok.

Podczas dzisiejszej (22 czerwca br.) sesji Rady Miejskiej w Wadowicach radni zajęli się wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi Wadowic za 2021 rok.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, informacją o stanie mienia komunalnego oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, 15 radny podjęło uchwałę o dzieleniu burmistrzowi Bartoszowi Kalińskiemu absolutorium za rok ubiegły.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz