Strona główna » Absolutorium dla Wójta Stryszowa
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Absolutorium dla Wójta Stryszowa

Wójt gminy Stryszów Szymon Duman uzyskał absolutorium od radnych za 2021 rok.

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyła się sesja absolutoryjna w gminie Stryszów. Najważniejsze zagadnienia z porządku obrad:
– przedstawienie i debata nad Raportem o stanie Gminy Stryszów za 2021 rok,
– głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy,
-sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
– głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Radni udzieli absolutorium Wójtowi Gminy Szymonowi Dumanowi. Przewodnicząca Rady Gminy Stryszów Magdalena Adamczyk wraz ze Skarbnikiem i Sekretarzem złożyli gratulacje Wójtowi, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Wójt podziękował za otrzymane absolutorium, podkreślił w swoim wystąpieniu, że realizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów, to zasługa dobrej współpracy z Radą Gminy i sołtysami, rzetelnej pracy pracowników urzędu, jak również bardzo dobra współpraca z wszystkimi instytucjami i osobami pracującymi w jednostkach podległych gminie.

W roku 2021 r. wykonano wiele inwestycji przede wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Zeszły rok należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany na kolejne lata.

Podczas sesji wójt podziękował za długoletnią pracę Lucynie Wacławskiej, która przez wiele lat była dyrektorem szkoły w Dąbrówce oraz Lucynie Półce, długoletniemu pracownikowi szkoły. Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Gminy Magdalena Adamczyk wraz z radnymi.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz