Strona główna » Bezpieczne wakacje
BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne wakacje

Dzieci i młodzież rozmyślają już o wakacyjnym wypoczynku. Powoli pakujemy walizki. Początek lata jest ciepły i słoneczny, co jeszcze bardziej zachęca do wycieczek. Przygotowania do wakacji ruszyły pełną parą. Dla służb – jak zawsze – będzie to jednak czas wytężonej pracy. Przygotowania do wzmożonych działań trwały już od dłuższego czasu. Podsumowane zostały dziś na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które pod przewodnictwem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity odbyło się w Trzebini.

– Małopolska to teren bogaty w atrakcje turystyczne. Z pewnością i w tym sezonie ruch turystyczny będzie duży. Wakacje to czas szczególnie pracowity dla wszystkich służb podległych Wojewodzie Małopolskiemu. Jesteśmy gotowi na to, by zapewnić wszystkim turystom, a także wszystkim mieszkańcom Małopolski bezpieczne warunki wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że najwięcej zależy od nas samych. Dobre wakacje to takie, z których szczęśliwie i bezpiecznie wracamy do domu. Aby móc beztrosko dzielić się wspomnieniami, musimy zachować zdrowy rozsądek i dbać o dobro swoje i innych. Apeluję do wszystkich przebywających w naszym województwie: bądźmy uważni i przestrzegajmy zasad bezpiecznego zachowania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Baza wypoczynku

Odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa jest Małopolski Kurator Oświaty.

Elektroniczna baza wypoczynku dostępna jest na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl dla każdego użytkownika i umożliwia wyszukiwanie zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży według kategorii: organizator, data wypoczynku, województwo wypoczynku, powiat wypoczynku, miejscowość wypoczynku. Każdy z uczestników wypoczynku zorganizowanego może za pośrednictwem strony sprawdzić, czy znajduje się on w bazie, a tym samym pozostaje pod właściwym nadzorem.

Do 21 czerwca zarejestrowanych było tam 883 wypoczynków dla blisko 38 tys. uczestników organizowanych przez podmioty mające siedzibę lub adres zamieszkania w Małopolsce. Natomiast łącznie w Małopolsce zaplanowanych i zgłoszonych (także przez podmioty spoza naszego województwa) było 1330 wypoczynków dla 57 884 uczestników

Dla dzieci, które z różnych względów nie mogły wziąć udziału w wyjazdowych formach wypoczynku, a także tych, które choćby część ferii letnich muszą spędzić w miejscu zamieszkania, organizatorzy z Małopolski zgłosili 451 turnusów tzw. „półkolonii”. Z tej formy wypoczynku – organizowanego najczęściej w szkołach, prywatnych placówkach, klubach osiedlowych, domach kultury – oferującego dzieciom różnego rodzaju zajęcia sportowe i artystyczne, wyjścia na basen, do kina oraz wycieczki, skorzysta 17 268 dzieci i młodzieży szkolnej.

Straż Pożarna w  gotowości

W obiektach wskazanych jako miejsce wypoczynku kontrole prowadzone są między innymi przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzają oni rozpoznanie w zakresie spełniania przez obiekty wymogów ochrony przeciwpożarowej. W tym roku wydano:

– 175 opinii pozytywnych (najwięcej powiat tatrzański – 60),

– 8 opinii pozytywnych z dodatkowymi warunkami,

– 1 opinię negatywną (powiat tarnowski).

Podobne kontrole prowadzone będą również w trakcie trwania turnusów. Strażacy monitorują również elektroniczną bazę wypoczynku w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

Szczególnym nadzorem strażacy otaczają formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozami harcerskimi.

W trakcie inspekcji miejsc, w których są organizowane obozy, sprawdzane są w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsca bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności. Podczas takich inspekcji ocenie poddawane są także warunki panujące w miejscu obozowiska, tj. stan drzewostanu, linie wysokiego napięcia oraz cieki wodne, które mogą stwarzać zagrożenie w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Do tej pory opiniowano obozy harcerskie na terenie powiatów: brzeskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i wadowickiego. 8 z nich otrzymało opinie pozytywne, a 3 opinie pozytywne z dodatkowymi warunkami.

Ponadto w ramach kampanii społecznej pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzone są przez PSP prelekcje plenerowe podczas różnego rodzaju ćwiczeń, pokazów, pikników i odwiedzin strażnic. Także za pośrednictwem mediów strażacy prowadzą działania informacyjne dotyczące zasad bezpiecznego zachowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.

Kryptonim „Bezpieczne wakacje 2022”

„Bezpieczne wakacje 2022” – takim hasłem objęte są wszystkie działania Policji, która także w aktywny sposób odpowiada za zapewnienie dobrego wypoczynku letniego. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie pozostaje w stałym kontakcie z Kuratorium Oświaty w Krakowie, podejmując wraz z innymi służbami działania sprawdzające miejsca wypoczynku i stan opieki. Nadzorowane w sposób szczególny są także miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W ubiegłym roku policjanci dokonali 867 sprawdzeń zorganizowanych miejsc wypoczynku. W ramach tych działań przeprowadzono 9886 kontroli akwenów, w tym tzw. „dzikich kąpielisk”. Sprawdzono także 7980 miejsc z zakresu prewencji sprzedaży alkoholu nieletnim.

Policja angażuje się również w nadzór nad obozami harcerskimi. W 2021 roku na terenie Małopolski zorganizowano 25 obozów stacjonarnych oraz 8 wędrownych, w których uczestniczyło prawie 1100 uczestników. Policjanci w tym czasie przeprowadzili 33 spotkania z komendantami obozów oraz 26 spotkań profilaktycznych na terenie obozów. W trakcie ich trwania nie było wydarzeń nadzwyczajnych związanych np. z ewakuacją uczestników czy też jakichkolwiek problemów.

Wzmożonych patroli możemy się także spodziewać na drogach, w miejscach publicznych oraz na akwenach. W ramach tych ostatnich Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zdecydował o uruchomieniu posterunków sezonowych na 5 zbiornikach wodnych (Jezioro Czorsztyńskie, Dobczyckie, Mucharskie, Rożnowskie, Klimkowskie). W przypadku wysokich temperatur planowane jest zorganizowanie służb w Przylasku Rusieckim, na Bagrach, Zalewie w Kryspinowie, Chechło i Balaton.

„Bezpieczny Autokar”

Rokrocznie pod takim hasłem działania prowadzi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie. Tak też jest i w tym roku. Podczas kontroli inspektorzy weryfikują stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, trzeźwość kierującego, wyposażenie pojazdu oraz dopuszczalną liczbę przewożonych osób. 

Co ważne, w ramach akcji, każdy, kto chce, aby autokar został skontrolowany, może zgłosić prośbę o przeprowadzenie kontroli przed wyjazdem.

Inspektorzy podczas przeprowadzania czynności przekazują także podróżnym gadżety poprawiające bezpieczeństwo (m.in. kamizelki odblaskowe, breloczki).

Bezpieczna droga na wakacje, bezpieczny powrót do domu

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przypomnieli podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o pracach prowadzonych w obrębie dróg na terenie Małopolski.

Każdy z użytkowników dróg może na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla Kierowców” sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać.

Bieżące informacje o przejezdności dróg krajowych na obszarze województwa małopolskiego można również uzyskać telefonicznie w Punkcie Informacji Drogowej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Dyżurni monitorujący sytuację na drogach krajowych dostępni są całodobowo pod numerami telefonów: /12/ 412-16-44, /12/ 417-14-22 oraz 600-800-610 i przekazują informacje o zdarzeniach drogowych generujących utrudnienia (stłuczki, kolizje i in.) oraz o przewidywanym czasie trwania tych utrudnień. Całą dobę można też korzystać z ogólnopolskiej informacji drogowej: numeru 19 111.

Warunki sanitarne wypoczynku

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie zostały już umieszczone informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży kierowane do rodziców wraz z danymi kontaktowymi, na które będzie możliwość zgłoszenia niewłaściwych warunków sanitarnohigienicznych wypoczynku: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/wypoczynek-letni-dzieci-i-mlodziezy-2022

Oprócz tego służby przeprowadzają kontrole, sprawdzając m.in. stan sanitarnohigieniczny i techniczny pomieszczeń mieszkalnych, wyposażenie obiektu, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, możliwość korzystania z kąpielisk, sposób gromadzenia odpadów, zapewnienia opieki medycznej i przestrzegania zakazu palenia. Ponadto podczas kontroli szczególnej uwadze podlegać będą: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk, informacja o jakości wody są zamieszczane na bieżąco w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl

Pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że w lipcu średnie miesięczne wartości temperatury powietrza przekroczą normy (dla Krakowa przewiduje się 19,2-19,9 stopnia Celsjusza), natomiast w sierpniu pozostaną w normie (Kraków 18,1-19,1) – https://www.imgw.pl/wydarzenia/imgw-pib-eksperymentalna-prognoza-dlugoterminowa-temperatury-i-opadu-na-czerwiec-2022-r

Suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy. IMiGW PIB przypomniał także, że miesiące letnie to czas najbardziej gwałtownych zjawisk burzowych, którym często towarzyszą punktowo intensywne opady deszczu. Mogą one powodować gwałtowne wzrosty stanu wody oraz podtopienia głównie w mniejszych zlewniach oraz w obszarach zurbanizowanych. W wyniku spływu wód opadowych pochodzenia burzowego, na rzekach w górnej części zlewni Wisły mogą być obserwowane krótkotrwałe wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.

IMiGW PIB opracowuje także ostrzeżenia meteorologiczne z podziałem na powiaty. Uwzględniane są w nich warunki atmosferyczne takie jak: burze lub burze z gradem, intensywne opady deszczu, upały, silny wiatr, silny deszcz z burzami. Należy jednak przypomnieć, że ostrzeżenia te nie odnoszą się do szczytowych partii gór, tj. powyżej 1200 m n.p.m.

FOTO: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz