Strona główna » Cztery pory roku – jesień
KULTURA

Cztery pory roku – jesień

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym oraz recytatorskim.

REGULAMIN Konkursu Plastycznego

1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – JESIEŃ” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.

2. Temat: Pejzaż jesienny.

3. Kategorie wiekowe:

a) uczniowie klas „0”

b) uczniowie klas I–III

c) uczniowie klas IV–VI

d) uczniowie klasy VII-VIII.

4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.

5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.

6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 18.11.2022 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.11.2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.

8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).

9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.

10. Postanowienia końcowe:

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u

• złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

REGULAMIN Konkursu Recytatorskiego

1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – JESIEŃ” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.

2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.

3. Temat: JESIEŃ.

4. Kategorie wiekowe:

a) „Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola

b) uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy

c) uczniowie klas I–III

d) uczniowie klas IV–VI

e) uczniowie klasy VII-VIII.

5. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 18.11.2022 r. Karta do pobrania na stronie internetowej: www.gokstryszow.pl

6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 22.11.2022 r. w siedzibie GOK Stronie.

– Przedszkolaki oraz Klasa „0” godz. 15:00

– Klasy I-III godz. 15:30

– Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:00

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie dnia 23.11.2022 r.

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.

8. Postanowienia końcowe:

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej

i profilu facebook GOK-u

• wysłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz