Strona główna » Będzie jubileusz piłkarskich arbitrów
SPORT I REKREACJA

Będzie jubileusz piłkarskich arbitrów

60-lecie Kolegium Sędziów PPN Wadowice

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach będzie obchodzić Jubileusz 70-lecia swej działalności.

Doniosłe, jubileuszowe obchody rozpoczną się Mszą św. w parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach, po której odbędzie się okolicznościowe spotkanie w Old Joker w Jaroszowicach.

W uroczystościach wezmą udział zaproszeni goście m.in. z Kolegium i Podokręgów z Krakowa, Żywca, Skoczowa, Myślenic, Bielska-Białej, Tarnowa, Nowego Sącza, Olkusza, Chrzanowa, Oświęcimia, Nowego Targu oraz z Kielc.

Fragment Monografii Kolegium Sędziów Piłki Nożnej w Wadowicach
opracowanej z okazji 60-lecia jego działalności.

-W 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej w Polsce zaczęło odradzać się życie sportowe. Ponieważ podział administracyjny kraju nie odbiegał od przedwojennego, w miastach poszczególnych powiatów naszego regionu: wadowickiego, żywieckiego, oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego – reaktywowano kluby sportowe z sekcjami piłki nożnej istniejącymi już przed wojną. Były to między innymi: Skawa Wadowice, Beskid Andrychów, Koszarawa Żywiec, Czarni Żywiec, Soła Żywiec, Hejnał Kęty, BKS Bielsko-Biała, BBTS Bielsko-Biała, Unia Oświęcim, Chełmek, Fablok Chrzanów.

Na tych terenach w zachodnich rubieżach województwa krakowskiego, krzyżowały się wpływy władz piłkarskich, w tym sędziowskich z Krakowa, Bielska i Chrzanowa. Z biegiem lat w miastach i wsiach zgłaszano do rozgrywek coraz więcej klubów piłkarskich. Stan ten wymagał zaistnienia i utworzenia organów koordynujących rozgrywki piłkarskie, gdyż istniejące dotąd – zdaniem lokalnych działaczy – były niewystarczające i nie zaspokajały ich ambicji.

Stąd, jeśli przyjąć, że powiaty: wadowicki i żywiecki, miały coraz więcej sekcji piłkarskich, zrodziła się myśl, by dla tych powiatów utworzyć odrębne organy zarządzające rozgrywkami piłkarskimi. W sposób zasadniczy sprawy sportu wówczas, rozstrzygnęła Ustawa z lipca 1950 roku „O reorganizacji sportu w Polsce”. W ślad za tym dokumentem prawnym, już we wrześniu tego roku w hotelu „Prezydent”, w Bielsku-Białej zwołano naradę działaczy sportowych.

Nie przypadkowo zebranie odbyło się w Bielsku-Białej. Stało się tak, dlatego, że Podokręg Piłki Nożnej w Bielsku-Białej organizacyjnie był bardzo prężny i prowadził rozgrywki piłkarskie na dużym terenie zachodniej części województwa krakowskiego. Naradzie przewodniczył Franciszek Bartyzel, jako Przewodniczący Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a uczestnikami byli działacze – przedstawiciele z terenów Bielska-Białej, Wadowic i Żywca. Z ramienia sędziów piłki nożnej Wadowice reprezentowali Stanisław

Wetula i Józef Pytel. W wyniku ustaleń podjętych na tej naradzie – powołano do życia Tymczasowy Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów z siedzibą w Żywcu. Przewodniczącym tego Zarządu Sędziowskiego został Edward Herzberg, sekretarzem Władysław Kucharski, członkami – Stanisław Wetula i Władysław Stachak. Ten tymczasowy Zarząd Sędziowski praktycznie nie odbył żadnego zebrania, a jedynie wydano krótki komunikat do sędziów powiadamiający o jego powołaniu. Ponieważ powołany organ sędziowski nie robił nic, a budzące się życie sportowe w powiecie wadowickim wymagało uregulowania, z inicjatywy ówczesnego Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Ryszarda Kanika, będącego również sędzią piłkarskim, zwołano naradę działaczy sportowych w Wadowicach.

Przy obecności: Stanisława Wetuli, Stanisława Petka i Franciszka Zadory oraz przedstawicieli trzydziestu dwóch klubów powiatu wadowickiego, w dniu 07.03.1951r.,  powołano Sekcję Piłki Nożnej wraz z Referatem Sędziowskim przy Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Wadowicach.

Tak zapoczątkowany Referat Sędziowski – późniejsze Kolegium Sędziów z siedzibą w Wadowicach, działały i działają przez cały okres do dnia dzisiejszego…

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz